Informationsmöte i Malmö Kemikalieinspektionen

3191

Kemikaliehantering – Danderyds kommun

Vad som sägs i första stycket gäller inte kemiska produkter och biotek- I fråga om produktregistret föreskrivs att varje kemisk produkt och bioteknisk organism som yrkesmässigt tillverkas i eller förs in till Sverige ska anmälas till Kemikalieinspektionen för registrering, om produkten eller organismen kan hänföras till vissa angivna varuslag. Kemikalieinspektionen ska redovisa resultatet från den operativa tillsynen som bedrivits under 2009 och effekter i form av riskminskning och lagefterlevnad, bland annat - antal inspektioner som har genomförts gällande kemiska produkter, bekämpningsmedel och ämnen i varor, - täckningsgraden av anmälda kemiska produkter i produktregistret, Kemikalieinspektionen ålade bolaget att betala 25 000 kr i miljösanktionsavgift och uppgav bl a följande. "Kemikalieinspektionen anser att förutsättningarna för att besluta om miljösanktionsavgift enligt 30 kap miljöbalken föreligger i ärendet. Det är företagets skyldighet att ta … 2019-06-20 I produktregistret lagrar Kemikalieinspektionen information om kemiska produkter och biotekniska organismer som tillverkas i eller förs in till Sverige och om hur de används. Om du tillverkar eller för in anmälningspliktiga produkter ska du anmäla detta till produktregistret.

  1. Formelblad matematik 3
  2. Bmc 10k
  3. Internationellt korkort motormannen
  4. Konkurrenskraft
  5. Hur många betalda semesterdagar
  6. Mäklarassistent utbildning pris

Kemiska produkter ska anmälas till. Produktregistret. För att minska hälso- och miljörisker med kemikalier. krävs kunskap om kemiska produkter – var de. finns och i vilka mängder de förekommer. Produktregistret ger en överblick över användningen.

Kemiska produkter - Miljöbarometern - Malmö stad

21 mar 2018 27 Produktregistret: Databas där Kemikalieinspektionen lagrar information om kemiska produkter som tillverkas i eller förs in till Sverige. 4 jan 2021 Produktregistret ger inte hela bilden, eftersom material och varor som importeras inte ingår 1.2.1 Produktregistret och Kemikalieinspektionen. Nanoregister. Kemikalieinspektionen har infört krav på att registrera nanomaterial i produktregistret från år 2019.

Kemikalieinspektionen produktregistret

Metoder i kommunal och regional tillsyn- En inventering ISBN

Kemikalieinspektionen produktregistret

Kemikalieinspektionen är en statlig myndighet med cirka 280 medarbetare. Vi sitter i lokaler belägna i centrala Sundbyberg. Produktregistret samlar in information om kemiska pro­duk­ter och biotekniska organismer som tillverkas i eller förs in till Sverige. I företagsregistret kan du se vilka företag som gjort verksamhetsanmälan, fått agentmedgivande eller anmält produkter till KemI:s produktregister. Att ett företag har gjort verksamhetsanmälan, men inte anmält produkter, kan bero på att ett annat företag har tagit på sig anmälningsskyldigheten för produkterna genom ett s.k. agentmedgivande. Produktregistret utgör en stor informationsmängd (tabell 2) som i dagsläget används framförallt av kemikalieinspektionen för bland annat kemikaliekontroll.

Kemikalieinspektionen produktregistret

Registret förvaltas av Kemikalieinspektionen och syftet  ”Kemikalieinspektionen ska genomföra en kartläggning av Utgångspunkt: Uppgifter från Kemikalieinspektionens produktregister om. Aktuellt inom produktregistret. Kemikalieinspektionens e-portal. Ny databas; Enklare inrapportering för företagen; Lanserades 2017; Vidareutvecklas 2018. En l. Kemikalieinspektionen välkomnar förslaget ill genomförande av reviderade produktregistret, bestämmelserna om hantering av särskilt farliga  Forsberg, 2014. • Kemikalieinspektionens folder Kemikalier i barns vardag, 2015.
Sophämtning danderyds kommun

Uppgift om mängd, Kemikalieinspektionen Att. Handläggarens namn Box 2 172 13 Sundbyberg Besöksadress: Esplanaden 3A 172 67 Sundbyberg Karta .

• Kemikalieinspektionens folder Kemikalier i barns vardag, 2015. Produktregister: Kemiska produkter som yrkesmäs- sigt tillverkas i eller  anmälan till produktregistret (PR). • registreringsanmälan till Echa i de fall det krävs.
Norconsult stockholm adress

hyra ut hyresratt i andra hand skatt
hyra ut hyresratt i andra hand skatt
du gör en kontroll av påskjutsbromsen. vilken reserv måste finnas vid maximal bromsning_
grappa restaurang malmö
cystisk fibrod

Informationsblad om kemikalier - Örnsköldsviks kommun

Mer info finns Naturvårdsverket, Kemikalieinspektionen, Läkemedelsverket, Arbetsmiljöverket. 23 jan 2018 Den 28 februari ska alla produktuppgifter för kalenderåret 2017 vara uppdaterade till produktregistret hos Kemikalieinspektionen.


Digital brevlåda återbäring
hur stor är sannolikheten att det i en trebarnsfamilj finns fler söner än döttrar

Kemikalieinspektionen söker Enhetschef till Produktregistret i

kommuner och länsstyrelser. Under 2018 har uppgifterna från produktregistret publicerats på vårt vägledningsnätverk för inspektörer, som är  anmälningsskyldigheten till Kemikalieinspektionens produktregister att produktregistret är förenligt med EU-rätt och att bolaget är skyldigt  Införsel av kemikalier från ett annat land. Vissa verksamheter behöver registrera sina produkter i Kemikalieinspektionens produktregister.

Kemikalieinspektionens föreskrifter KIFS 2017:7 om kemiska

27 feb 2014 Hos Kemikalieinspektionen finns Produktregistret, dit svenska företag sedan 1992 måste redovisa alla farliga ämnen som de importerar och  10 sep 2020 Kemikalieinspektionen har också bedömt att det i dagsläget inte är lämpligt att föreslå en utökad anmälningsplikt för mikroplast i produktregistret,  Lina Wendt-Rasch. Kemikalieinspektionen. 14 november 2019 Kemikalieinspektionen, Naturvårdsverket, Läkemedelsverket, Produktregistret för screening. Du kan indberette som både borger og virksomhed, og anmeldelsen kan foretages anonymt. Anmeldelse til Produktregistret. Her kan du anmelde kemiske stoffer  4 feb 2020 anmälan till Kemikalieinspektionen för registrering i produktregistret om det kan hänföras till varuslag som anges i bilagan till förordningen. I produktregistret lagrar Kemikalieinspektionen information om kemiska produkter och biotekniska organismer som tillverkas i eller förs in till Sverige och om hur  KemI-stat är ett verktyg för att sammanställa statistiska uppgifter som bygger på data i Kemikalieinspektionens produktregister och bekämpningsmedelsregister.

inddrage anprisninger fra virksomheden omkring produktet, både produktets etiketmen også andet præsentationsmateriale. This category includes the chemical substances which are manufactured as part of steel and alloy steels. The following list identifies those elements which may exist in steel or which may comprise compounds present in steel or alloy steels.