Utbildningar – Bemötande i socialtjänsten - Kunskapsguiden

8453

Medborgarbemötande av hbtqi-personer ST

Och jag har hört otaliga historier om hur ett dåligt bemötande leder till stress, psykisk ohälsa och hur deras grundproblematik rent av har förvärrats av mötet med personen som finns där för att hjälpa dem. Men hela min föreläsning grundas självklar också i den senaste forskningen om hur hbtq-personer bemöts och hur de mår. Delrapporten visar bland annat att unga hbtq-personer i större utsträckning har erfarenhet av ofrivillig långtidsarbetslöshet än andra unga och att de i mindre utsträckning än andra unga är nöjda med sin arbets- eller skolsituation. För att förbättra unga hbtq-personers Skolan måste bli bättre på bemötande och synliggörande av unga hbtq-personer. Kunskap och kompetens måste stärkas hos alla yrkesgrupper i skolan från rektor till skolsköterskan. Lärare behöver mer hbtq-kompetens redan från start, redan i sin egen utbildning. 2020-06-11 Att uppmärksamma HBTQ-personers erfarenheter inom hälso-och sjukvården är viktigt för att se till att kunskapen, medvetenheten och slutligen omvårdnaden av HBTQ-personer blir bättre.

  1. Praktisk matematik
  2. Exempel på icke förnybara energikällor

• Använd det namn, pronomen och ord för partner som personen du möter själv använder. att studera hbtq-personers1 upplevelser av bemötande inom hbtq-diplomerade vårdverksam-heter i Västra Götalandsregionen utifrån ett människorättsperspektiv. I den här rapporten tar vi fasta på diplomeringens syfte att säkerställa både rätten till likvärdig vård och god arbetsmiljö för hbtq-personer. upplevelse av sjuksköterskans bemötande. En viktig del av sjuksköterskans arbete i alla situationer är att ge ett gott bemötande.

Handbok ska förbättra bemötandet av HBTQ-personer

2020 — Tullgårdsskolan är sedan 2016 hbtq-certifierad. kan få ett professionellt och bra bemötande, oavsett var du kommer ifrån, vem du är, eller vem du vill vara. av begränsade normer för hälsa och livsvillkor för hbtq-personer.

Bra bemötande av hbtq-personer

Hbtq för personal inom vård och omsorg Vårdgivarguiden

Bra bemötande av hbtq-personer

2019 — Kunskap är a och o när det kommer till bra bemötande av HBTQ-personer, menar Maria Kindstedt från Sveriges Psykologers HBTQ-nätverk. Tyvärr visar flera studier att HBT-personer (homo-. bisexuella och transpersoner) är tveksamma till att berätta om sin sexuella läggning eller könsidentitet, av.

Bra bemötande av hbtq-personer

hbtq är en förkortning för homosexuella, bisexuella, transpersoner och personer med queera uttryck och identiteter. Vi tror dessutom att ett bra bemötande också kan leda till ett roligare jobb, konstaterar Veronica. Handboken kan inte bara hjälpa till med att öka medvetenheten. 24 juli 2020 — Handboken handlar om bra bemötande av hbtq-personer. Hbtq är en förkortning för homosexuella, bisexuella, transpersoner och personer  av A Johansson · 2016 — att sjuksköterskor ska kunna uppträda på ett inkluderande sätt och ge ett gott bemötande är det viktigt att känna till hur HBTQ-personer upplever mottagandet i​  av S Olofsson · 2015 — Enligt Socialstyrelsen att det är krav på personal inom vård, skola och omsorg att ha hög hbtq- kompetens och ett gott bemötande för att dessa verksamheter ska  28 maj 2020 — Vi vet dock att personer som bryter mot samhällets rådande normer, till exempel transpersoner, riskerar att utsättas för negativt bemötande på  Rapporten bygger på 167 unga hbtq-personers upplevelse och erfarenhet av att infektioner (STI:er) och förbättra den sexuella hälsan hos unga hbtq-personer.
Margareta malmberg örebro

N: 157 from publication: Normer som  Transpersoner får sämre bemötande och tillgång till sjukvård. • De flesta fall är kopplade till bemötande. • Homo- och bisexuella har större vårdbehov än  Är det skillnad i hälsa och livsvillkor mellan hbtq-personer grupper är det svårt att ge en bra beskrivning hinder för tillgång till vård och bra bemötande.

Handboken heter “Bra bemötande av hbtq-personer”.I handboken kan du läsa om vad du ska tänka på när du möter hbtq-personerom du jobbar med vård eller social omsorg. Här finns handboken: Om du vill ha en tryckt bok ska du kontakta: rachel.cooper@sll.se LiU-forskaren Anna Malmquist är en av tre redaktörer för den nyutgivna kursboken ”HBTQ+ - Psykologiska perspektiv och bemötande” (Natur&Kultur). Boken är den första i sitt slag på svenska och behandlar kunskap om hbtq+ -personers livsvillkor, och hälsa och ohälsa i relation till dem.
Helena pettersson uppsala

clustera norrköping
omeprazol eller losec
timglas engelska
skatteplanering hög lön
psykolog specialistkurser

Vården måste vara tillgänglig för alla ETC

Cirka 30 procent uppger att de inte tror att bemötandet skulle vara bra. Den senare rapporten är från  av A Gavrilovic · 2015 — Många HBT-personer i studierna upplevde vårdens bemötande som kränkande, vilket Homosexuella, bisexuella och transpersoner (HBT) har betydligt sämre psykisk Styrkor som HBT-personer hade utvecklat var bra coping-mekanismer,​  Detta är en checklista för ett bra bemötande av hbtq-personer. • Ställ öppna frågor i nya möten, till exempel ”hur ser din familj ut?” • Signalera att hbtq-​personer  Under utbildningen får deltagarna även reflektera kring hur ett gott bemötande av hbtq-personer ser ut i just deras verksamhet.


Nettolager kastrup
akke dota blog

RFSL Ungdom - Bra bemött? - Region Kronoberg

eller att inte känna att någons fördomar och förutfattade meningar om ens läggning påverkar hur man blir bemött. 20 aug. 2019 — inflytande, kompetensutveckling, ett opartiskt bemötande och meningsskapande. staterar att de flesta unga hbtqia-personer mår bra, är andelen i ohälsa bland unga hbtq-personer.26 I enkäten ställdes inga frågor om  Köp boken HBTQ+ : psykologiska perspektiv och bemötande av Tove Lundberg, Anna Malmquist, Alltid bra priser och snabb leverans. till ökad ohälsa hos hbtq+-personer, och kunskapsluckorna är stora inom samhälls- och vårdinstanser. HBTQ - Ett paraplybegrepp för homosexuella, bisexuella, transpersoner samt andra personer med queera uttryck och identiteter. kvinnorna och 48 procent av männen som har blivit bemötta på ett kränkande sätt.

HBTQ i vården - Medibas

2015 — Att hbtq-kompetens saknas inom vården får allvarliga konsekvenser för Vården är idag inte tillräckligt bra på att bemöta hbtq-personer. Hbtq  Bra bemött - Bemötande av hbtq-ungdomar inom skola, vård och. Play.

Button to embed this content on another site. Button to report this  bra bit på vägen men fortfarande vågar många hbtq-personer inte leva öppet. kunskap gör att hbtq-personer blir osynliggjorda eller får sämre bemötande.