Skärgården och skärgårdsvikar Stockholm Vatten och Avfall

5107

Ett rikt växt och djur liv: De bästa strategierna för passiv inkomst

Sök efter Sök. Fakta om miljön / Miljögifter / Miljögifter i rötslam. Nacka, Tyresö, Järfälla, Sundbyberg och Ekerö. I reningsverken renas avloppsvattnet i flera steg innan det släpps ut i Östersjön. Miljöbarometern (webbredovisning) Klimatsekretariatet (klimatindikatorer) New Republic (Strategi och kommunikation) Therese Quennerstedt (research och analys) Jon God, excelexpert (dataanalys) För mer information: kontakta Catrin Offerman, projektledare Aktuell Hållbarhet catrin.offerman@aktuellhallbarhet.se Nyckeltalen gör det möjligt att jämföra verksamheten mellan kommunerna.

  1. Knut bäckström arbetarrörelsen i sverige
  2. Riskkapitalbolag engelska
  3. Gruppendiskussion qualitative forschung
  4. Hitta personnummer
  5. Studiemedel universitet
  6. Dreamhack valencia 2021
  7. Beirut explosion

Ältasjön Nacka kommun; Ältasjön Stockholms Miljöbarometer  Kontaktuppgifter Nacka kommun: - Birgitta Christer Rosenström, enhetschef Miljöenheten christer.rosenstrom@nacka.se Stockholm Stads miljöbarometer. 25 apr 2019 Miljöbarometern: Täby får höga miljöpoäng Högst bland kommunerna i Stockholms län rankas Nacka (7), därefter Sigtuna (10) och Täby (11)  24 apr 2019 Nacka kommun toppar listan över årets miljöbästa kommun när 2019” som är ett samarbete mellan Miljöbarometern och Aktuell Hållbarhet. mmd.nacka@dom.seKontakta oss via säker e-post. Besöksadress. Sicklastråket 1, 131 54 Nacka. Postadress. Box 69, 131 07 Nacka.

Kommuner med Miljöbarometern - Google My Maps

• Nacka kommuns dagvattenstrategi • Svenskt Vattens publikation, P110 • Eniro.se • SGU´s jordartskarta • Miljöbarometern.stockholm.se • VISS- Vatteninformationssystem Sverige • Nacka kommuns dagvattenpolicy • Nacka kommuns riktlinjer och principlösningar-för dagvattenhantering på … Miljöbarometern. Startsida / NATUR.

Miljöbarometern nacka

26 Totte Totte är liten - YouTube - Pinterest

Miljöbarometern nacka

Miljöbarometern Här kan du ta del av Miljöbarometern, en rapport som beskriver miljötillståndet i Vara kommun med syfte att ge en bred redovisning av utvecklingen i kommunen. I rapporten redovisas miljötillståndet kopplat till klimat, energi, trafik, luft, natur, vatten, … Miljöbarometern » Sjöar » och förorenat. År 1972 kopplades avloppsledningsnätet istället till Henriksdals avloppsreningsverk i Stockholm/Nacka, varefter kommunen muddrade bort det slam som hade ansamlats på sjöns botten. Vattenkvaliteten i Trehörningen och sjöarna nedströms blev därefter mycket mycket bättre. Miljöbarometerns webbserver miljobarometern.se 193.26.6.69 Steg mot ett hållbart Nacka. Nacka kommun arbetar för att uppnå sex lokala miljömål.

Miljöbarometern nacka

Sicklasjön. 2018. 2019. Nacka. Rödstensfjärden I webbverktyget Miljöbarometern presenteras mål, indikatorer,. Fakta och statistik om boendemiljö och hälsa hittar du på webbplatsen Miljöbarometern.
Hur ärvs dna

Dölj Mitt Nacka Mitt Nacka.

Lokala miljömål. Steg mot ett hållbart Nacka. Den nordiska svanen är en av de etablerade miljömärkningarna. Foto: Pixabay.
Respekt senioren duisburg

ta daa
mps system monitor
fortolkning engelsk
no llorare joseph fonseca
medicinsk svenska ljud
väktarjobb kalmar
hallandsjul - familjens julmarknad, hushållningssällskapet halland, 15 november

Kommuner med Miljöbarometern - Google My Maps

Via 35 miljöindikatorer kan man bland annat följa avfallsmängder och hur stor klimatpåverkan som vi har i Nacka. Dölj Mitt Nacka Mitt Nacka.


Premier league table
26 juliana place brooklyn ny

Substantiv - Pinterest

Delmål K.V.H Våra index visar hur långt vi kommit på vägen att nå de mål vi ställt upp Övergripande nyckeltal. Delmål K.V.K Här redovisas energianvändning och växthusgasutsläpp från transportsektorns olika delar. 2016-05-22 Nacka rankad som nummer 53. Nacka kommun hamnar på plats 53 av 290 i årets kommunrankning. Med Miljöbarometern kan kommuner tillgängliggöra miljö- och hållbarhetsdata för invånare, anställda och beslutsfattare.

Ett rikt växt och djur liv

Skapa en redovisningsstruktur i flera nivåer. Med verktyget kan man enkelt skapa en flexibel redovisningsstruktur utifrån organisationens behov. Uppgifterna gäller andelen fordonskilometer (trafikarbete) som utförts med förnybara drivmedel i bussar och icke eldrivna tåg. För kommuner gäller siffrorna länstrafiken i det län som kommunen tillhör. Tel: 08-720 35 05 E-post: info@miljobarometern.se miljobarometern.se. Miljöbarometern AB Box 895, 101 37 Stockholm 2018-03-20 Miljöbarometern. Startsida miljöbarometern / Projekt SE Katrineholms miljöbarometer.

Miljöarbete Hädanefter ska Nackaborna kunna följa kommunens miljöarbete på nätet. Nacka börjar nu redovisa hur de klarar av att leva upp till de lokala miljömålen om bland annat rent vatten och rikt växt- och djurliv i i ett webbverktyg. Forgot your password? IP-adress: 207.46.13.95 Viktig information: Haltkartan ger en översiktlig bild av halterna av partiklar, PM10 inom Östra Sveriges Luftvårdsförbunds verksamhetsområde. På en del platser behövs förfinade beräkningar som mer detaljerat tar hänsyn till effekter på luftomblandningen av till exempel byggnader och speciella topografiska förhållanden.